Úvodní stránka farnosti

Bohoslužby v tomto týdnu

Neděle19.11.Ostrovánky7:45 mše svatá
Neděle19.11.Lovčice9:15 mše svatá

Tento týden si připomínáme

neděle19.11.201733. neděle v mezidobí

Příležitostné oznámení

• V sobotu 18. listopadu v době od 10:00 do 14:00 hod. se uskuteční v Lovčicích veřejná sbírka na opravu střechy farního kostela. Vybírat se bude do přenosných pokladniček, se kterými navštíví pověření farníci domácnosti. Sbírka je povolena Krajským úřadem JMK.
• V neděli 19. listopadu se bude konat pravidelná měsíční sbírka na opravy ve farnosti.
• Pán Bůh zaplať všem, kteří přispějí jakoukoliv finanční částkou do sbírek.
• V případě potřeby služby kněze se obracejte na faru ve Ždánicích na duchovního správce P. Stanislava Kováře. Telefon na faru 518 633 380.
• Krátká videa ze života farnosti (primice,farní odpoledne, koncert chrámového sboru, vánoční koledování, poutě, návštěva pana kardinála, farní ples a další)si můžete prohlédnout na www.youtube.com, zadejte Lovčice u Kyjova nebo farní ples Lovčice u Kyjova.
Nejnovější oznámení
Farnost zve
Opravy zahájeny
INFORMACE O VEŘEJNÉ SBÍRCETen lovecký kostelíček ...

... se konečně dočkal a má z části novou fasádu, zmizela její nejhorší část. Mnozí říkají, že si farnost dala na čas. Bohužel vše bylo závislé na financích, které se nám nedařilo získat. Hrubým odhadem náklady na celou fasádu pohybovaly v částce přesahující před 2 miliony korun a navíc....

Zobrazit celý článek

opravy zahájeny
Pomáhejme potřebným
Pomáhejme potřebným
©2008 - 2011   Římskokatolická farnost Lovčice, vytvořil PKdesign.cz
TV Noe | Radio Proglas | Pastorace.cz | Cirkev.cz | Biskupstvi.cz | Vira.cz | sdb.cz (salesiáni) | Lovčice | Habřéci | Lidové misie | katolik.cz | Mužský sbor Lovčice