Hospodaření farnosti

Výkaz o hospodaření od 1.1.2010 do 31.12.2010

Další dostupné výkazy: rok 2007 | rok 2008 | rok 2009

PříjmyKč,-
Nájemné 14.880
Prodej majetku, úrok z termín. vkladů a ostatní zdaňované příjmy
Sbírky 313.700
Příjmy za církevní úkony a činnosti 12.500
Dary fyzických a právnických osob - tuzemské i zahraniční 5.000
Úroky z vedení běžného účtu 345,07
Příspěvek z diecéze
Příspěvek obecní, krajský a státní 620.758
Náhrady škod
Ostatní příjmy
  
Příjmy celkem 967.183,07


VýdajeKč,-
Výdaje (včetně daní) související se zdaňovanými příjmy 1.501
Mzdy a ostatní srážky
Daň z příjmů zaměstnanců
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
Bohoslužebné výdaje 232
Režijní výdaje 139.160,43
Opravy památek 854.240
Opravy ostatní
Odeslané sbírky a příspěvky diecézi 68.662,-
Dary a charitativní výdaje
Záloha na daň z příjmů
Daň z příjmů právnických osob, z nemovitostí, z převodu nemovitostí
Nákupy dlouhodobého majetku
Ostatní výdaje
  
Výdaje celkem 1.063.795,43
Rozdíl příjmů a výdajů za dané období -96.612,36


Dary fyzických a právnických osob
Tuzemské 5.000
Zahraniční
  
  
Celkem 5.000
Příspěvky
Z rozpočtu obce  
Z rozpočtu kraje
od ostatních orgánů 620.758
  
Celkem 620.758


Odeslané sbírky a příspěvky diecézi
na bohoslovce 5400
na misie 8.100
na charitativní účely 5.250
haléř sv.Petra 5.350
na potřeby diecéze I 12.831
na potřeby diecéze II 18.831
na "HAITI" 14.300
na úhradu dluhu návštěvy sv. otce 4.600
  
Celkem 68.662


Počáteční stav k 1.1.2009
Pokladna 423,50
Bankovní účty 115.686,07
  
Konečný stav k termínu vypracování výkazu
Pokladna 5.252
Bankovní účty 64.245,21
Finanční převody
Obrat půjček 50.000
Úhrn neuhrazených závazků 50.000Příjmy nezapočítatelné do základu příspěvků na potřeby diecéze: 689.420,- Kč

Inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31.12.2010
Bohoslužby v nejbližších dnech
Pátek14.06.17:45Lovčice
Neděle16.06.9:15Lovčice
Neděle16.06.10:45Nechvalín

Pro více podrobností klikněte sem
Nejnovější oznámení
Farnost zve

SVATÍ FRANCIE A ITÁLIE - 10ti denní pouť

10. - 19.7.2020

Opravy zahájeny
INFORMACE O VEŘEJNÉ SBÍRCETen lovecký kostelíček ...

... se konečně dočkal a má z části novou fasádu, zmizela její nejhorší část. Mnozí říkají, že si farnost dala na čas. Bohužel vše bylo závislé na financích, které se nám nedařilo získat. Hrubým odhadem náklady na celou fasádu pohybovaly v částce přesahující před 2 miliony korun a navíc....

Zobrazit celý článek

opravy zahájeny
Pomáhejme potřebným
Pomáhejme potřebným
©2008 - 2011   Římskokatolická farnost Lovčice, vytvořil PKdesign.cz
TV Noe | Radio Proglas | Pastorace.cz | Cirkev.cz | Biskupstvi.cz | Vira.cz | sdb.cz (salesiáni) | Lovčice | Habřéci | Lidové misie | katolik.cz | Mužský sbor Lovčice