Z historie farnosti

Z nejstarších pramenů vážících se k Lovčicím se dozvídáme, že roku 1341 založil olomoucký biskup Jan IV., řečený Volek, klášter benediktinek v Pustiměři a markrabě Karel ( císař Karel IV.) daroval klášteru mimo jiné i část obce Lovčic s kostelním právem a bohatou farou. Papež Kliment VI. dar potvrdil a udělil mu mnohé svobody. Podaní v Lovčicích měli tedy trojí vrchnost. Na počátku 15. století přestoupili Lovčice i klášterní část k učení Jana Husa; poslední katolický kněz byl jmenován roku 1411. Následkem náboženských třenic a bojů s Turky pustimeřský klášter zanikl roku 1588. Lovčice zůstaly v držení nekatolických pánů z Kunštátu a katolická víra ustupovala učení Jednoty bratrské. Začátkem třicetileté války roku 1622 se Lovčice spolu se ždánickým zbožím staly majetkem knížete Maxmiliána z Liechtensteinu a začalo být obnovováno katolictví.

Roku 1633 se obnovila farnost Ždánice, do které byly přifařeny Lovčice. Farnost patřila pod Biskupství olomoucké a děkanství bučovické až do roku 1777, od tohoto roku patří Biskupství brněnskému. V roce 1717 byla v Lovčicích zřízena expozitura ( kapelánie) zahrnující i obce Nechvalín, Ostrovánky a Věteřov ( obec Věteřov byla vyfařena v roce 1910) a začal být vydržován kaplan, lokálie ( sídlo lovčického lokálního kaplana) byla zřízena v roce 1786.

V roce 1800 byl vysvěcen nový hřbitov, který slouží obci dodnes, původní hřbitov se rozkládal kolem původního kostela. Hlavní kříž ha hřbitově byl vysvěcen v roce 1908.

Starý kostel sv. Petra a Pavla se nacházel na místě dnešní prodejny vedle fary a byl zčásti stržen dne 4. dubna 1803 a přestavěn na sýpku pro obilí, prostory pro radnici a byt pro obecního strážníka. Dne 15. dubna 1803 byl položen základní kámen k novému kostelu. Stavbu v empírovém slohu provedl podle plánů vídeňského architekta Deveza zednický mistr Kašpar Biringer nákladem 11.725 zlatých a dokončena byla v roce 1805. Stavba byla kryta šindelem a ze starého kostela sem byly přemístěny 3 velké zvony a další předměty. V roce 1845 byl lokál František Jurovský jmenován prvním farářem v Lovčicích.

První varhany instaloval do kostela v roce 1865 varhanář Hanuš. V srpnu 1938 byly tyto varhany odstraněny a v říjnu 1938 byly vysvěceny nové zhotovené firmou Jan Tureček z Kutné hory. Poslední oprava varhan byla ukončena v roce 1993. Kamenný kříž u hlavního vchodu do kostela byl obnoven roku 1899.Původní farní budova byla zničena při velkém požáru obce v roce 1786 a obnovena v roce 1788. Dne 11. srpna 1913 byla zbořena a již 23. června 1914 byla vysvěcena dnešní fara postavená nákladem 21.103 korun Ondřejem Pospíšilem a Karlem Doupovcem ze Ždánic. Fasáda u vchodu je vyzdobena freskovou malbou „Ježíše, dobrého pastýře“ akademického malíře Jano Kőhlera, podle jehož návrhu byl v roce 1934 vymalován interiér kostela.Dne 11. června 1900 byly na věž zavěšeny 2 nové zvony. V roce 1917 byly zrekvírovány armádou dva velké zvony z roku 1831 a 1900, přitom byly ve věži rozbity a sneseny po částech. Nové zvony od firmy Manoušek z Brna byly posvěceny a vytaženy na věž 19. října 1924 a opět zrekvírovány v roce 1942 i se zvonem z kaple v Ostrovánkách. Dnešní tři zvony jsou z roku 1969. Věžní hodiny byly pořízeny v roce 1936 s ciferníky na 4 strany od firmy Antonína Konečného z Jestřabic.Dne 28.září 1933 byl pořízen nový mramorový oltář od firmy Polášek a Urban z Přerova podle návrhu architekta Kopřivy z Brna a kostel vysvěcen biskupem Josefem Kupkou z Brna. Tento oltář je dnem v kostele instalován jako boční pod kruchtou.První oprava kostela spočívající ve zvýšení věže, osazení věžních hodin svítícím ciferníkem, opravě fasády a vybudováním zídky u kostela proběhla v roce 1947.

Rok 1969 byl pro farnost významný dvěma událostmi - biřmováním brněnským biskupem Karlem Skoupým dne 20.září a 28. září byly vysvěceny a instalovány do věže 3 zvony, které slouží dodnes.V roce 2006 instaloval p. Rychlík z Uherského Brodu nové ozvučení interiéru kostela v hodnotě 150.000,- Kč a v roce 2007 se nákladem 190.000,-Kč vybavily zvony novým pohonem na elektromagnetickém principu a věžní hodiny jsou od letošního roku řízeny satelitem.
Prameny a literatura :

Kotík, Vladimír, Z minulosti Lovčic, Lovčice, 2005
Vrbas, Jakub, Ždánsko, Ždánice, 1930
Bohoslužby v nejbližších dnech
Neděle26.05.9:00Lovčice

Pro více podrobností klikněte sem
Nejnovější oznámení
Farnost zve

SVATÍ FRANCIE A ITÁLIE - 10ti denní pouť

10. - 19.7.2020

Opravy zahájeny
INFORMACE O VEŘEJNÉ SBÍRCETen lovecký kostelíček ...

... se konečně dočkal a má z části novou fasádu, zmizela její nejhorší část. Mnozí říkají, že si farnost dala na čas. Bohužel vše bylo závislé na financích, které se nám nedařilo získat. Hrubým odhadem náklady na celou fasádu pohybovaly v částce přesahující před 2 miliony korun a navíc....

Zobrazit celý článek

opravy zahájeny
Pomáhejme potřebným
Pomáhejme potřebným
©2008 - 2011   Římskokatolická farnost Lovčice, vytvořil PKdesign.cz
TV Noe | Radio Proglas | Pastorace.cz | Cirkev.cz | Biskupstvi.cz | Vira.cz | sdb.cz (salesiáni) | Lovčice | Habřéci | Lidové misie | katolik.cz | Mužský sbor Lovčice