Dotace

Římskokatolická farnost Lovčice se od roku 2007 snaží získat na opravy kostela a fary prostředky z dotačních programů poskytovaných jak Jihomoravským krajem tak Státním zemědělským intervenčním fondem. V tomto období jsme získali z 5 podaných žádostí následující dotace:

rok 2009 - na opravu fresky Ježíše, Dobrého Pastýře od akademického malíře Jano Kőhlera na budově fary ve výši cca 60.000,- Kč ze SZIF (výše dotace činila 90%); zpracovatel projektu Mgr. Denisa Dušíková

freska lovcice
freska Ježíše, Dobrého Pastýře
rok 2010 - na rekonstrukci fasády Kaple sv. Václava v Ostrovánkách ve výši 689.732,-Kč ze SZIF (výše dotace činila 90%); zpracovatel projektu Ing. Pavel Smrtka, Europrofin, s.r.o., Uherské Hradiště

kaple ostrovanky
Kaple sv. Václava v Ostrovánkách
rok 2011 - dotaci ve výši 200.000 Kč od Jihomoravského kraje a dotaci od Obce Lovčice rovněž ve výši 200 000 Kč na 1. etapu opravy fasády Kostela sv. Petra a Pavla v Lovčicích - oprava fasády průčelí a věže, celkový rozpočet na 1. etapu činí 508.112 Kč, zpracovatel projektu Bc. Věra Hradilová
- v srpnu byly podány žádosti o dotaci z programu LEADR na opravu střechy věže kostela ve výši 384 110 Kč a na výměnu oken na faře ve výši 464 000 Kč; zpracovatel projektu Bc. Věra Hradilová, dotaci jsme nezískali
Bohoslužby v nejbližších dnech
V systému nejsou žádné další naplánované bohoslužby.
Nejnovější oznámení
Farnost zve

SVATÍ FRANCIE A ITÁLIE - 10ti denní pouť

10. - 19.7.2020

Opravy zahájeny
INFORMACE O VEŘEJNÉ SBÍRCETen lovecký kostelíček ...

... se konečně dočkal a má z části novou fasádu, zmizela její nejhorší část. Mnozí říkají, že si farnost dala na čas. Bohužel vše bylo závislé na financích, které se nám nedařilo získat. Hrubým odhadem náklady na celou fasádu pohybovaly v částce přesahující před 2 miliony korun a navíc....

Zobrazit celý článek

opravy zahájeny
Pomáhejme potřebným
Pomáhejme potřebným
©2008 - 2011   Římskokatolická farnost Lovčice, vytvořil PKdesign.cz
TV Noe | Radio Proglas | Pastorace.cz | Cirkev.cz | Biskupstvi.cz | Vira.cz | sdb.cz (salesiáni) | Lovčice | Habřéci | Lidové misie | katolik.cz | Mužský sbor Lovčice