Hospodaření farnosti

Výkaz o hospodaření od 1.1.2007 do 31.12.2007

Další dostupné výkazy: rok 2008 | rok 2009 | Výkaz za rok 2010

PříjmyKč,-
Nájemné805
Prodej majetku, úrok z termín. vkladů a ostatní zdaňované příjmy5.200
Sbírky241.850
Příjmy za církevní úkony a činnosti38.650
Dary fyzických a právnických osob - tuzemské i zahraniční91.000
Úroky z vedení běžného účtu674,06
Příspěvek z diecéze
Příspěvek obecní, krajský a státní30.000
Náhrady škod
Ostatní příjmy
Úroky z vedení běžného účtu674,06
  
Příjmy celkem408.179,06


VýdajeKč,-
Výdaje (včetně daní) související se zdaňovanými příjmy1.422
Mzdy a ostatní srážky
Daň z příjmů zaměstnanců
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
Bohoslužebné výdaje2.610
Režijní výdaje109.781,43
Opravy památek332.569
Opravy ostatní
Odeslané sbírky a příspěvky diecézi54.534
Dary a charitativní výdaje
Záloha na daň z příjmů
Daň z příjmů právnických osob, z nemovitostí, z převodu nemovitostí
Nákupy dlouhodobého majetku
Ostatní výdaje
  
Výdaje celkem503.916,43
Rozdíl příjmů a výdajů za dané období-95.737,37


Dary fyzických a právnických osob
Tuzemské91.000
Zahraniční
  
  
Celkem91.000
Příspěvky
Z rozpočtu obce30.000
Z rozpočtu kraje
od ostatních orgánů
  
Celkem30.000


Odeslané sbírky a příspěvky diecézi
na bohoslovce9.400
na misie9.150
na charitativní účely3.850
haléř sv.Petra5.250
na potřeby diecéze25.284
na televizi NOE4.600
  
Celkem57.534


Počáteční stav k 1.1.2007
Pokladna24.528,50
Bankovní účty109.849,01
  
Konečný stav k termínu vypracování výkazu
Pokladna23.870,50
Bankovní účty14.769,64Příjmy nezapočítatelné do základu příspěvků na potřeby diecéze: 54.534,- Kč
Bohoslužby v nejbližších dnech
V systému nejsou žádné další naplánované bohoslužby.
Nejnovější oznámení
Farnost zve

SVATÍ FRANCIE A ITÁLIE - 10ti denní pouť

10. - 19.7.2020

Opravy zahájeny
INFORMACE O VEŘEJNÉ SBÍRCETen lovecký kostelíček ...

... se konečně dočkal a má z části novou fasádu, zmizela její nejhorší část. Mnozí říkají, že si farnost dala na čas. Bohužel vše bylo závislé na financích, které se nám nedařilo získat. Hrubým odhadem náklady na celou fasádu pohybovaly v částce přesahující před 2 miliony korun a navíc....

Zobrazit celý článek

opravy zahájeny
Pomáhejme potřebným
Pomáhejme potřebným
©2008 - 2011   Římskokatolická farnost Lovčice, vytvořil PKdesign.cz
TV Noe | Radio Proglas | Pastorace.cz | Cirkev.cz | Biskupstvi.cz | Vira.cz | sdb.cz (salesiáni) | Lovčice | Habřéci | Lidové misie | katolik.cz | Mužský sbor Lovčice