Hospodaření farnosti

Výkaz o hospodaření od 1.1.2009 do 31.12.2009

Další dostupné výkazy: rok 2007 | rok 2008 | rok 2010

PříjmyKč,-
Nájemné 15.380
Prodej majetku, úrok z termín. vkladů a ostatní zdaňované příjmy
Sbírky 265.896
Příjmy za církevní úkony a činnosti 12.050
Dary fyzických a právnických osob - tuzemské i zahraniční 20.000
Úroky z vedení běžného účtu 263,35
Příspěvek z diecéze
Příspěvek obecní, krajský a státní 54.270
Náhrady škod
Ostatní příjmy
  
Příjmy celkem 367.859,35


VýdajeKč,-
Výdaje (včetně daní) související se zdaňovanými příjmy 1.489
Mzdy a ostatní srážky
Daň z příjmů zaměstnanců
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
Bohoslužebné výdaje 13.718
Režijní výdaje 92.324,77
Opravy památek 108.193
Opravy ostatní
Odeslané sbírky a příspěvky diecézi 56.458,-
Dary a charitativní výdaje
Záloha na daň z příjmů
Daň z příjmů právnických osob, z nemovitostí, z převodu nemovitostí
Nákupy dlouhodobého majetku
Ostatní výdaje
  
Výdaje celkem 272.682,77
Rozdíl příjmů a výdajů za dané období 95.176,58


Dary fyzických a právnických osob
Tuzemské 20.000
Zahraniční
  
  
Celkem 20.000
Příspěvky
Z rozpočtu EU 54.270
Z rozpočtu kraje
od ostatních orgánů
  
Celkem 54.270


Odeslané sbírky a příspěvky diecézi
na bohoslovce 4.650
na misie 8.900
na charitativní účely 3.000
haléř sv.Petra 5.350
na potřeby diecéze 22.008
na TV-NOE 3.200
na návštěvu papeže I 5.350
na návštěvu papeže II 4.500
  
Celkem 56.958


Počáteční stav k 1.1.2009
Pokladna 3.224,50
Bankovní účty 17.708,49
  
Konečný stav k termínu vypracování výkazu
Pokladna 423,50
Bankovní účty 115.686,07Příjmy nezapočítatelné do základu příspěvků na potřeby diecéze: 111.228,- Kč

Inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31.12.2009
Bohoslužby v nejbližších dnech
Pátek14.06.17:45Lovčice
Neděle16.06.9:15Lovčice
Neděle16.06.10:45Nechvalín

Pro více podrobností klikněte sem
Nejnovější oznámení
Farnost zve

SVATÍ FRANCIE A ITÁLIE - 10ti denní pouť

10. - 19.7.2020

Opravy zahájeny
INFORMACE O VEŘEJNÉ SBÍRCETen lovecký kostelíček ...

... se konečně dočkal a má z části novou fasádu, zmizela její nejhorší část. Mnozí říkají, že si farnost dala na čas. Bohužel vše bylo závislé na financích, které se nám nedařilo získat. Hrubým odhadem náklady na celou fasádu pohybovaly v částce přesahující před 2 miliony korun a navíc....

Zobrazit celý článek

opravy zahájeny
Pomáhejme potřebným
Pomáhejme potřebným
©2008 - 2011   Římskokatolická farnost Lovčice, vytvořil PKdesign.cz
TV Noe | Radio Proglas | Pastorace.cz | Cirkev.cz | Biskupstvi.cz | Vira.cz | sdb.cz (salesiáni) | Lovčice | Habřéci | Lidové misie | katolik.cz | Mužský sbor Lovčice