Hospodaření farnosti

Výkaz o hospodaření od 1.1.2008 do 31.12.2008

Další dostupné výkazy: rok 2007 | rok 2009 | rok 2010

PříjmyKč,-
Nájemné8.386
Prodej majetku, úrok z termín. vkladů a ostatní zdaňované příjmy
Sbírky242.900
Příjmy za církevní úkony a činnosti25.300
Dary fyzických a právnických osob - tuzemské i zahraniční10.150
Úroky z vedení běžného účtu120,98
Příspěvek z diecéze
Příspěvek obecní, krajský a státní30.000
Náhrady škod
Ostatní příjmy
  
Příjmy celkem286.856,98


VýdajeKč,-
Výdaje (včetně daní) související se zdaňovanými příjmy1.266
Mzdy a ostatní srážky
Daň z příjmů zaměstnanců
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců
Bohoslužebné výdaje12.543
Režijní výdaje188.301,13
Opravy památek35.690
Opravy ostatní
Odeslané sbírky a příspěvky diecézi66.764
Dary a charitativní výdaje
Záloha na daň z příjmů
Daň z příjmů právnických osob, z nemovitostí, z převodu nemovitostí
Nákupy dlouhodobého majetku
Ostatní výdaje
  
Výdaje celkem304.564,13
Rozdíl příjmů a výdajů za dané období-17.707,15


Dary fyzických a právnických osob
Tuzemské10.150
Zahraniční
  
  
Celkem10.150
Příspěvky
Z rozpočtu obce
Z rozpočtu kraje
od ostatních orgánů
  
Celkem0


Odeslané sbírky a příspěvky diecézi
na bohoslovce9.200
na misie9.700
na charitativní účely4.300
haléř sv.Petra4.900
na potřeby diecéze I. + II.32.064
na círk. školství3.600
na rež. náklady1.000
na "Boží hrob"2.000
  
Celkem66.764


Počáteční stav k 1.1.2008
Pokladna23.870,50
Bankovní účty14.769,64
  
Konečný stav k termínu vypracování výkazu
Pokladna3.224,50
Bankovní účty17.708,49Příjmy nezapočítatelné do základu příspěvků na potřeby diecéze: 220.092,98,- Kč

Inventarizace majetku a závazků byla provedena ke dni 31.12.2008
Bohoslužby v nejbližších dnech
Pátek14.06.17:45Lovčice
Neděle16.06.9:15Lovčice
Neděle16.06.10:45Nechvalín

Pro více podrobností klikněte sem
Nejnovější oznámení
Farnost zve

SVATÍ FRANCIE A ITÁLIE - 10ti denní pouť

10. - 19.7.2020

Opravy zahájeny
INFORMACE O VEŘEJNÉ SBÍRCETen lovecký kostelíček ...

... se konečně dočkal a má z části novou fasádu, zmizela její nejhorší část. Mnozí říkají, že si farnost dala na čas. Bohužel vše bylo závislé na financích, které se nám nedařilo získat. Hrubým odhadem náklady na celou fasádu pohybovaly v částce přesahující před 2 miliony korun a navíc....

Zobrazit celý článek

opravy zahájeny
Pomáhejme potřebným
Pomáhejme potřebným
©2008 - 2011   Římskokatolická farnost Lovčice, vytvořil PKdesign.cz
TV Noe | Radio Proglas | Pastorace.cz | Cirkev.cz | Biskupstvi.cz | Vira.cz | sdb.cz (salesiáni) | Lovčice | Habřéci | Lidové misie | katolik.cz | Mužský sbor Lovčice